Deagh àrceolas, deagh chuideachd, is deagh aimsir ann An Leòdhas

Deagh àrceolas, deagh chuideachd, is deagh aimsir ann An Leòdhas

“Chan ann tric a tha e mar seo” thubhairt Anndra fhads a bha e a’ stiùireadh a’ bhàta tro uisgeachan àlainn Caolas Phabaigh, air latha breatha samhraidh.  Bha sinn air ar slighe a’ Phabaigh Mhòr air taobh siar Leòdhais, le buidheann de luchd-obrach saor-thoileach...

Pin It on Pinterest